Utgiftsrefusjon

For trenere og andre med verv i klubben kan følgende skjema anvendes til utgiftsrefusjon. Refusjon må alltid forhåndsgodkjennes av daglig leder.